تبلیغات
وبلاگ حقوقی - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها گشته است و بر این مبنا سالانه طی  مصوبه ای از سوی  هیأت وزیران  شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلام می گردد که در ذیل می توانید جدول شاخص را مشاهده نمایید.

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

شاخص مهریه

اعداد سالانه شاخص در سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۱۵

اما نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه وجه رایج كشور بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخه ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیات محترم وزیران، به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر (۱)
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه ۰۰۰/۲۰۰ریال در سال ۱۳۵۲تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در سالی که گذشت(یعنی سال ۱۳۸۹) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال ۱۳۸۸ تقسیم بر عدد شاخص در سال ۱۳۵۲= ارزش مهریه در سال ۱۳۸۹
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پیوست آمده است:
۸۶/۳۹۵/۷۴۵ ریال  = ۰۰۰/۲۰۰ریال × = ارزش مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹)
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۹(زمان تأدیه) معادل ۷۴۵/۳۹۵/۸۶ ریال بوده است. بدیهی است كه تا زمانی که سال ۱۳۸۹ به پایان نرسیده بود ، صورت كسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۸ یعنی عدد ۰۳/۲۰۳ بوده  و  بعد از اتمام سال ۱۳۸۹ و ورود به سال ۱۳۹۰ شاخص سال ۱۳۸۹جایگزین شاخص ۱۳۸۸خواهد گردید. و به همین ترتیب مهریه ۱۳۹۰ را  می بایست با شاخص ۱۳۸۹ محاسبه نمود؛ لذا به منظور محاسبه نرخ جدید مهریه ها ی وجه رایج کشور در سال جدید  باید دید شاخص سال ۱۳۸۹ چه رقمی اعلام می گردد.

پی نوشت:

(۱)    روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۹۹ مورخه ۴/۳/۸۹

.: Weblog Themes By SlideTheme :.