تبلیغات
وبلاگ حقوقی - پاسخ سؤالات حقوقی رایج کاربران
در پاسخ به این پرسش که کدامیک از موارد زیر میتواند مجازات کافی برای جرم اسید پاشی باشد ؟

حبس ابد

قصاص عضو

  اعدام 

  پرداخت ۲برابر دیه 

  هیچکدام

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

نوشته :حامد حوره چشم

بی گمان قصاص نمی تواند رهگشا باشد چرا که شرط تساوی قصاص با جنایت رخ داده به هرحال محتمل است که محقق نگردد .

در مورد دو برابر دیه هم از آنجا که عموما جراحات غیرقابل تقریب است و گاه بیش از این دو برابر دیه عضو خسارات وارد می شود نمی توان تنها این مجازات را کافی دانست و با این پرسش مواجه خواهیم شد که آیا ضرر معنوی وارده به فرد زیان دیده با این مبلغ جبران خواهد شد واین پرسش کافی است که با پرداخت این مبلغ  ای بسا ضررهای مادی آن نیز با این مبلغ جبران نشود.

در مورد حبس ابد هم منطقی نیست که تا پایان مدت نا معلومی (مدت عمر اسیدپاش) هزینه ای را بر دولت تحمیل نمود و بی گمان با این پرسش مواجهه می شویم که آیا اثر بازدارندگی دارد ؟ ای بسا افراد بی خانمانی یافت شوند  که به منظور داشتن سرپناه و غذا حاضر شوند با چنین جرمی به راحتی به زندان رفته و تا ابد دارای مامنی شوند .

اما در مورد اعدام واقعا نمی دانم دقیقا باید موافق بود یا مخالف ؟!!! ولی با کمی تامل جنبه مخالف آن برتری می یابد.

می توان پاسخی موافق داد وقتی که از دید فردی که مورد اسید پاشی قرار گرفته به موضوع نگاه شود و شاید بتوان گفت جنبه ارعابی این مجازات عامل بازدارنده آن است ولی این موضوع به ذهن متبادر می شود که مگر اعدام توانسته مانع حمل و فروش مواد مخدر بیش از 30 گرم شود که در اسید پاشی نیز بتوان چنین انتظاری داشت و علاوه بر این آنچه بر مخالفت با حکم به  اعدام دامن می زند این است که چطور پرودگار متعال که چنین بر خلق خود اگاه است و خیر و شر وی را بهتر از هرکس ترجیح می دهد در مورد قصاص عضو این چنین سختگیری نموده و تساوی اعضا و تساوی در نوع قصاص با جراحت را لازم و ضروری شناخته و به عنوان مثال نهی نموده از اینکه با آلتی کند فرد را قصاص نمایند و یا بیش از جراحت وارده قصاص شود!

حال با این ضرافتی که خداوند حکم نموده  ما که بنده ای بیش نیستیم چگونه و با چه مجوزی به خود اجازه دهیم که حکم اعدام یعنی از بین بردن یک نفس مقدس را مجازات قرار دهیم؟

وقتی در قصاص عضو چنین سختگیری شده به طریق اولی نمی توان به گرفتن نفسی در مقابل صرف اسیدپاشی حکم نمود.

با این وصف فکر می کنم پاسخ به این پرسش را باید با در نظر گرفتن تمام دیدگاهها و جنبه های اجتماعی و روانشناسی و جرمشناسی و حتی سیاسی  و مذهبی به اهل فن سپرد و از آن حیث که از حیطه تخصص بنده فراتر می رود به همین جا بسنده می کنم .

.: Weblog Themes By SlideTheme :.