بنا بر اظهارات مدیركل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ازدواج‌ كودكان زیر 10 سال در كشور پس از مراجعه به دادگاه و طی كردن فرآیند قانونی و با اخذ مجوز از دادگاه به ثبت می‌رسد.
به گزارش شفقنا، علی‌اكبر محزون در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه آمار ازدواج‌های كودكان زیر 10 سال در كشور با آمار ازدواج‌های افراد كمتر از 15 سال تجمیع شده است، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال تنها آمار ازدواج‌هایی را كه زیر سن قانونی یعنی 15 سال انجام می‌شود، در دست دارد والبته این ازدواج‌ها با مجوز دادگاه به ثبت می‌رسد. 
در سال گذشته 7440 ازدواج در سنین كمتر از 15 سالگی در كشور رخ داده كه این رقم برای سه ماهه نخست امسال 1805 ازدواج است. 
مدیركل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در ادامه با بیان اینكه ازدواج‌های زیر 15 سال فرآیندی را بر اساس مراحل قانونی طی می‌كند، عنوان كرد: این ازدواج‌ها در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده و سپس طبق قانون یك نسخه از اعلامیه ازدواج به سازمان ثبت احوال منعكس می‌شود. 
محزون در خاتمه تاكید كرد: اگر ازدواج زیر 10 سالگی انجام شود، مسلما فرآیند قانونی خود را طی كرده است و سازمان ثبت احوال تنها به عنوان آخرین حلقه زنجیره‌ای كه باید اعلامیه ازدواج و طلاق را به ثبت برساند این اقدام را انجام می‌دهد.